Належне врядування

Розпочати

Опис курсу

В умовах реалізації реформ публічного врядування в Україні постають нові завдання, по’вязані з удосконаленням функціонування Апарату Верховної Ради України та розбудови його кадрового потенціалу відповідно до європейських стандартів та кращих практик інших країн. Крім цього, процес постійного вдосконалення і пристосування до прогресивних суспільних змін в контексті демократичного розвитку країни та її інтеграції до європейської спільноти повинен набути незворотніх тенденцій, які краще всього досягаються інституціоналізацією процесів і практик діяльності органів публічного врядування.

Сучасна демократична держава базується на трьох китах, а саме: демократії, верховенстві права і належному (демократичному та доброму) врядуванні. Нашим завданням є розглянути останнє як теоретичну концепцію, придатну до практичного втілення і зрозуміти її взаємодію з іншими двома китами.

Мета навчального курсу полягає у розвитку професійної компетентності державних службовців Апарату Верховної Ради України з питань належного врядування, що складає основу управлінської компетентності (політико-правової, соціально-економічної, інформаційно-комунікативної, професійно-фахової) та засвоєння знань про реформування державного управління в Україні, вироблення умінь та навичок щодо ефективного виконання завдань та посадових обов’язків, необхідних для роботи в Апараті Верховної Ради України і які спрямовані на забезпечення “належного врядування”. Курс складається з чотирьох змістовних модулів, кожен з яких, в свою чергу, включає в себе три лекції. До кожної лекції додаються додаткові матеріли, в яких міститься більш детальна інформація по темі. Вам необхідно уважно знайомитися з матеріалами, адже без цього буде дуже важко пройти тестування і завершити курс.