Забезпечення належного врядування в системі публічного управління

Модуль сладається із трьох уроків: 

1. Парламентський вимір належного врядування;
2. 
Забезпечення належного врядування на регіональному та місцевому рівнях;
3. Концепція «належного врядування» як необхідна складова реформи публічного управління на національному рівні

В них ми дізнаємось більше про те, що таке "належне врядування" та як воно реалізується за допомогою парламентарів а всіх рівнях.