Належне врядування як загальносвітова цінність

Модуль сладається із трьох уроків: 

1. Сутність та визначення поняття «належне врядування»;
2. Сучасний контекст розвитку концепції «належного врядування» в Україні та інших країнах;
3. Інструменти забезпечення належного врядування. 

В них ми розглянемо поняття "належне врядування" та його розвиток, що й досі продовжується і зумовлює необхідність підвищення компетенції у даній сфері.