Підходи до проведення аналізу

Модуль 3. «Підходи до проведення аналізу» складається з таких уроків:

1. Підготовка SWOT-аналізу

2. Аналіз внутрішніх та зовнішніх чинників

3. Моніторинг, оцінка та звітність, орієнтовані на результат

Третій модуль курсу стосується вивченню підходів проведення стратегічного аналізу. І насамперед, він направлений на  розгляд підходів аналізу взаємодії організацій із зовнішнім середовищем, а також всебічної оцінки його внутрішнього потенціалу. Він зосереджений на розгляді методик оцінки внутрішнього та зовнішнього середовищ, а також важливому інструменті стратегічного планування та управління на державному рівні – моніторингу.