Стратегічне планування

Розпочати

Опис курсу

Головне завдання парламентської реформи в Україні концентрується навколо ідеї підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України, що в контексті різних аспектів оптимізації законодавчої діяльності охоплює також питання організації та функціонування її Апарату.

Для вирішення завдань професіоналізації державних службовців, перш за все тих, що реалізують управлінські послуги, зокрема в Апараті Верховної Ради України, має бути запроваджений новий підхід щодо стратегічного планування. Необхідність розгляду даного курсу обґрунтовується тим, що для України насьогодні є надзвичайно актуальним питання запровадження цілісної системи державного стратегічного планування, яка сприяти забезпеченню ефективності розвитку держави та виходу України на провідні позиції у світі.

Мета навчального курсу полягає у розвитку професійної компетентності державних службовців Апарату Верховної Ради України з питань належного врядування, що складає основу управлінської компетентності (політико-правової, соціально-економічної, інформаційно-комунікативної, професійно-фахової) та засвоєння знань про реформування державного управління в Україні, вироблення умінь та навичок щодо ефективного виконання завдань та посадових обов’язків, необхідних для роботи в Апараті Верховної Ради України. Разом з тим, державні службовці, які працюють в Апараті Верховної Ради України, мають здійснювати постійні заходи щодо підвищення рівня професійної компетентності, у тому числі з питань стратегічного планування.

Основними завданнями проходження курсу стратегічного планування являються ознайомлення із базовими поняттями та інструментами стратегічного планування, методичними підходами щодо формування стратегії, основними перевагами стратегічного планування та навчити застосовувати теоретичні знання на практиці, відобразити механізми аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища різних об’єктів планування та реалізації стратегічних планів в сфері державного управління.

Наш курс складається з дванадцяти лекцій, які тематично об’єднані в чотири модулі: стратегічне планування в державному управлінні, організація процесу стратегічного планування, підходи до проведення аналізу, кращі практики щодо організації стратегічного планування. Кожна лекція складається із відео на 5-7 хвилин та додаткових матеріалів, які необхідно буде опанувати самостійно. Наприкінці кожного модуля вам необхідно буде пройти контрольний тест.

Експерти та Тренери курсу

Кандидат економічних наук (економіка та управління національним господарством), доцент Національного авіаційного університету. Методолог та розробник освітніх програм та курсів для державних установ та організацій.
Експертка освітніх програм, методологиня, тренерка. Голова ГО “FutureLab Ukraine”. Співзасновниця кількох популярних громадських організацій; стажувалась в Європарламенті, успішно допомагала українським організація вступати в міжнародні об’єднання.