Характеристика корпоративної культури як системи цінностей

Вивчаючи другий модуль «Характеристика корпоративної культури як системи цінностей», Ви маєте можливість детально ознайомитися із структурою корпоративної культури, розглянути її основні принципи, завдання та функції, що мають зовнішнє та внутрішнє спрямування. Проходження даного модуля дозволить констатувати, що корпоративна культура органу державної влади має багаторівневу структуру, є складною системою взаємопов’язаних елементів та складається з множини субкультур.