Розвиток організаційної (корпоративної) культури та розбудова команди в Апараті Верховної Ради України

Розпочати

Опис курсу

В умовах реалізації парламентської реформи, зокрема в контексті реалізації кадрової політики, одним з першочергових завдань Стратегії розбудови кадрового потенціалу Апарату Верховної Ради України до 2022 року визначено сприяння розвитку корпоративної культури, дотримання морально-ціннісних засад державної служби, професіоналізму, високих етичних стандартів та норм поведінки.

Навчальний курс розроблено з метою розвитку професійних знань, умінь та навичок працівників Апарату Верховної Ради України з питань формування ефективної команди, удосконалення корпоративної культури в Апараті.

Під час проходження курсу Ви дізнаєтесь про особливості розвитку корпоративної культури, ознайомитесь з основними характеристиками корпоративної культури як системи цінностей, її структурою, принципами та основними завданнями; отримаєте знання щодо типології та способів управління корпоративною культурою, дізнаєтесь про основні моделі корпоративної культури та підходи щодо її формування та розвитку в органах державної влади. Крім того, завдяки вивченню основних етапів формування дієвої команди, основ розв’язання конфліктних ситуацій та вирішенню питань з розвитку лідерства в команді та управління змінами, Ви опануєте навичками щодо розбудови ефективної команди в умовах розвитку оновленої корпоративної культури.

Навчальний курс складається з дванадцяти тем, які тематично об’єднані в чотири модулі. Бажаємо наснаги та успіхів у процесі навчання!

Експерти та Тренери курсу

Доктор економічних наук, доцент, методологиня освітніх курсів та програм, експертка з акредитації освітніх програм.
Кандидат економічних наук (економіка та управління національним господарством), доцент Національного авіаційного університету. Методолог та розробник освітніх програм та курсів для державних установ та організацій.