Етика та етичні стандарти в демократичному врядуванні

Розпочати

Опис курсу

Побудова нової держави неможлива без створення й утвердження нових ідеалів суспільного розвитку з певними цінностями, нормами, орієнтирами. Тому вкрай актуально створити й реалізувати ефективну модель державно-управлінського впливу у сфері духовно-ціннісного розвитку українського суспільства як складової загальнодержавної політики щодо національного духовного поступу. 

Формування нової системи державного управління в умовах реформування українського суспільства супроводжується зміною світоглядних засад, норм і цінностей, переорієнтацією масової свідомості, що впливає на моральні позиції та принципи діяльності державних службовців.

Мета навчального курсу полягає у зростанні професійної компетентності державних службовців Апарату Верховної Ради України з питань розвитку етичних стандартів, що складає основу управлінської компетентності (політико-правової, соціально-економічної, інформаційно-комунікативної, професійно-фахової) та засвоєння знань про реформування державного управління в Україні, вироблення вмінь та навичок щодо ефективного виконання завдань та посадових обов’язків, необхідних для роботи в Апараті Верховної Ради України.

Курс складається з дванадцяти інтерактивних уроків у форматі SCORM, які тематично об’єднані в чотири модулі: “Етика та етичні стандарти в системі демократичного врядування”; “Формування та функціонування етичної інфраструктури в державному управлінні”; “Розробка та впровадження етичних стандартів на міжнародному, національному та місцевому рівнях”; “Кодекс етичної поведінки як базовий елемент формування нової системи цінностей у системі державного управління”.

Наприкінці кожного модуля Вам необхідно буде виконати контрольний тест, самостійно опанувати додаткові матеріали та виконати завдання.

Файли та матеріали

Програма курсу _ 12 січня 2021