Ділова українська мова

Ця частина курсу “Новий український правопис” присвячена діловій українській мові. Саме таким стилем користуються державні службовці, посадові особи різних рівнів. Цей модуль дасть вам можливість познайомитися з інноваціями нового правопису, поглибити теоретичні знання й покращити практичні вміння складання текстів документів, різних за призначенням із дотриманням орфографічних, орфоепічних, лексико-фразеологічних, граматичних, пунктуаційних і стилістичних норм сучасної української мови. Один з уроків буде присвячено вживанню та правильному написанню фемінітивів, що так різко увірвалися і в ділове мовлення теж.