Екологія

Екологія — це наука, яка вивчає відносини організмів (особин, популяцій, біоценозів і т. п.) між собою та з навколишньою неорганічною природою, загальні закони функціонування екосистем різного ієрархічного рівня, середовище мешкання живих істот (включаючи людину).