Ділове писемне мовлення (Business e-communication in English)

Користувач має вміти:

- написати ділового листа англійською мовою;

- скласти звіт англійською мовою;

- зробити запит англійською мовою.

знати:

- основну лексику ділового писемного спілкування;

- основні граматичні конструкції, які вживаються у діловому писемному мовленні (the Passive Voice, Conditionals, the Subjunctive).