Законознавство та законотворчість

Розпочати

Опис курсу

Дистанційний навчальний курс «Законознавство та законотворчість» є важливим для підвищення рівня професійної компетентності основних парламентських стейкхолдерів (насамперед, державних службовців та інших працівників Апарату Верховної Ради України) з питань розробки та розвитку законодавства, а також забезпечення подальшої модернізації законодавчої діяльності, насамперед в контексті реалізації парламентської реформи.

Законодавчим органом незалежної Української держави є Верховна Рада України. У Конституції України 1996 року визначено конституційні функції Парламенту, пов’язані, зокрема, із ухваленням законів.

У лютому 2016 року Місія Європейського парламенту з оцінки потреб розробила і презентувала Доповідь та Дорожню карту щодо підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України, окремі рекомендації якої безпосередньо стосуються удосконалення питань розробки законодавства та здійснення законодавчого процесу у Верховній Раді України. Постанова Верховної Ради України від 17 березня 2016 року № 1035-VIII «Про заходи з реалізації рекомендацій щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України», прийнята на підставі рекомендацій Місії Європейського парламенту, задекларувала пріоритетні напрями  модернізації законодавчого процесу в Парламенті України.

Необхідність розробки та впровадження навчального курсу з законознавства, як сукупності знань про закон, що складають предмет викладання, обумовлена процесами демократичних перетворень в соціально-політичній сфері життя суспільства, розбудовою правової держави, забезпеченням дотримання принципу верховенства права, потребою підвищення рівня правової культури та правосвідомості.

У сучасному розумінні законознавство може трактуватися як вивчення законів, процесу їх створення та прийняття, вміння їх вірно тлумачити та застосовувати. Тому використання терміну «законознавство» у назві цього навчального курсу дає нам можливість акцентувати увагу на понятті закону в контексті сучасної теорії держави та права.

Навчальний курс «Законознавство та законотворчість» розроблявся таким чином, щоб надати відомості про історію виникнення та розвитку закону, систему наукових знань про закон, теорію закону та практику його застосування, законопроєктування, законодавство, законотворчий процес, тощо.

Навчальний курс складається з чотирьох модулів, кожен з яких включає три теми та відповідні тестові завдання.