Тайм-менеджмент та підвищення ефективності діяльності державних службовців Апарату Верховної Ради України

Розпочати

Опис курсу

Вітаю Вас на курсі для новопризначених державних службовців Апарату Верховної Ради України! 

Ця навчальна програма розрахована на працівників апарату Верховної Ради, які нещодавно приступили до виконання своїх обов'язків, входять у курс справи, вивчають специфіку роботи Апарату і бажають підвищити кваліфікації та здобуття нових навичок у сфері управління персональною ефективністю.

 

Метою цього курсу є ознайомлення учасників з основними положеннями, кращими вітчизняними та зарубіжними практиками з цього питання, а також корисними рекомендаціями щодо поліпшення ефективної діяльності державних службовців АВРУ.


Важливим навчальним аспектом стане забезпечення достатнього рівня теоретичних знань і практичних навичок у здобувачів освіти управлінської діяльності, необхідних для формування знань з питань управління часом шляхом дієвого цілепокладання, планування, організації діяльності, самоконтролю і самомотивації для підвищення власної та командної ефективності.

 

Даний курс складається з 4 модулів, кожен з яких має по 3 уроки. Кількість часу залученого на проходження навчання залежить від ваших вихідних знань щодо персональної ефективності, тайм менеджменту та управління, а також попереднього досвіду. 


Курс розроблений згідно сучасних понять у цих сферах, досвіду місцевого і зарубіжних парламентських служб та на базі наданої інформації щодо структури, підходів у роботі та системи оцінки праці спеціалістів АВРУ.

 

Основними завданнями навчального курсу з персональній ефективності є:

 1. надання ясного і чіткого уявлення про теоретичні та практичні засади сучасного тайм-менеджменту;

 2. вироблення навичок самоорганізації, мотивації, цілепокладання, розстановки пріоритетів, делегування повноважень, контролю і оцінки особистих показників діяльності;

 3. освоєння навичок володіння методами організації робочого часу та раціонального використання ресурсів;

 4. формування навичок самостійної, творчої роботи;

 5. вміння організувати свою працю, розвинути здібності впроваджувати нові ідеї та знаходити нові підходи до їх реалізації.

 

Після проходження навчання по данному курсу у вас сформуються такі навички:

 

 • знання основних етапів розвитку управлінської думки у сфері ТМ;

 • категоріальний апарат, основні принципи, методи та техніки персональної ефективності

 • оволодіння провідними концепціями формування системи управління часом

 • знання основних методів інвентаризації та аналізу власного та організаційного часу

 • опанування принципів і правил ТМ, визначення власних цілей і розстановки пріоритетів при прийнятті якісних управлінських рішень

 • вивчення організаційних принципів розпорядку дня з урахуванням темпераменту та біоритмів людини і способів підвищення власної ефективності згідно цих знань

 • формулювання цілі і ставити завдання, пов'язані з реалізацією професійної діяльності в області ТМ 

 • отримання поняття щодо видів, правил та помилок самоконтролю при управлінні часом, а також вміння використовувати матеріал курсу в подальшому навчанні і в майбутній практичній діяльності

 • ви навчитеся моделювати процес прийняття управлінських рішень з урахуванням знань основ теорії і практики ТМ

 • виявляти та аналізувати проблемні області індивідуального освоєння часу

 • адекватно розподіляти часові ресурси міжособистісної і професійної взаємодії

 • та використовувати отримані знання для подальшого саморозвитку та професійного вдосконалення.

Експерти та Тренери курсу

Тренерка з м'яких навичок, тьюторка з емоційного інтелекту, методологиня освітніх програм, розробниця авторських тренінг-курсів.
Тренерка Асоціації інноваційної та цифрової освіти і Освітнього Хабу міста Києва з персональної ефективності та командоформування, методологіня та розробниця інтерактивних навчальних курсів та освітніх програм, провела понад 100 тренінгів як в державних так і комерційних структурах, в тому числі: Міністерстві соціальної політики, Мінюсті, Державній митній службі України, Укрзалізниці, Укроборонпромі, Фуршеті, МЦ Into – Sana, Українській школі урядування тощо.