Впевненність у собі

Людське життя складається з низки різноманітних випробувань, які можна успішно подолати лише при наявності впевненості у собі. Низька самооцінка формується під впливом різних факторів, але кожна людина може самостійно підвищити її, якщо буде працювати над собою. 

Чому людині важливо бути впевненою у собі?

Будь-яка людина хоче відчувати себе повноцінним членом суспільства, прагнучи здобути повагу та визнання від інших людей. Але досягти цієї мети за відсутності впевненості у собі неможливо. Людина з низькою самооцінкою сумнівається у власних здібностях, тому часто вважає себе гіршою, ніж є насправді.

Впевненість у собі – це могутня внутрішня сила та корисна звичка, яку розвивають у собі всі успішні особистості. Вона виражається у здатності самостійно ставити для себе значущу мету та позитивній оцінці власних можливостей для її досягнення. Впевненим у собі людям також властиві сумніви, страх та хвилювання. Але такі особистості твердо вірять у те, що вони зможуть подолати труднощі завдяки своїм здібностям та накопиченому життєвому досвіду.

Впевнена у собі людина демонструє такі якості:

 • рішуча у своїх діях;

 • активно використовує всі можливості;

 • цілеспрямовано просувається до поставленої мети;

 • має комфортні стосунки із соціумом;

 • проявляє стійкість до життєвих труднощів;

 • позитивно мыслить;

 • має широке коло спілкування.  

Впевненість у собі — від чого вона залежить?

Самооцінка людини — це її внутрішній стан, який формується в результаті дії різних зовнішніх чинників. На впевненість у собі дуже впливають стосунки з іншими. Якщо людину постійно критикують або ображають, то її самооцінка стрімко знижується. Ще один вагомий фактор — соціальний статус особистості, який вимірюється власними досягненнями у житті, наявністю матеріальних цінностей, профільних знань та потрібного досвіду.

Окрім зовнішніх факторів, на впевненість у собі впливає і манера поведінки самої людини. Низька самооцінка часто розвивається у тих, хто має погане самопочуття чи хвороби, не слідкує за своїм зовнішнім виглядом та не може позбутися від негативних думок. Така людина не любить себе, тому відчуває сумніви та страх перед новими можливостями, що заважає досягати поставленої мети.

Як розвинути впевненість у собі?

Будь-яка людина може стати впевненою у собі, якщо навчиться правильно реагувати на зовнішні фактори та буде зберігати позитивне мислення у різних життєвих ситуаціях. Ось декілька корисних рекомендацій, які допоможуть розвинути цю корисну якість особистості:

 • припинити постійно порівнювати себе з іншими людьми;

 • стежити за особистою гігієною та своїм охайним зовнішнім виглядом;

 • підтримувати своє тіло у тонусі за допомогою регулярних фізичних вправ;

 • постійно здобувати нові знання та навички;

 • чітко формулювати мету та рішуче діяти для її досягнення;

 • позбутися від шкідливих звичок;

 • знаходити час на хобі;

 • не боятися змін та пристосовуватися до них;

 • оточити себе життєрадісними людьми;

 • стежити за своєю поставою, виразністю жестів та чіткістю мови;

 • під час спілкування дивитися в очі співрозмовнику;

 • зберігати оптимізм;

 • хвалити себе за власні досягнення та успіхи;

 • навчитися казати «Ні» під час захисту власних інтересів та бажань.

Впевненість у собі — синонім успішності. Тому важливо постійно розвивати в собі цю позитивну якість та цілеспрямовано йти до поставленої мети.