Тайм-менеджмент у діяльності державних службовців Апарату Верховної Ради України

Цей модуль присвячений поняттю ТМ, його меті та завданням. Ми розглянемо індивідуальний фонд часу і його структуру, вивчимо поняття часової перспективи та підходи до ефективного планування часу. Опановуючи ці знання, Ви дізнаєтеся яку роль відіграє ТМ саме у діяльності державних службовців.

В результаті проходження цієї частини курсу по підвищенню персональної ефективності, Ви зрозумієте важливість та необхідність формування навичок управління часом не тільки у звичайному житті, а й у діяльності працівників, професійна сфера яких пов'язана з державною службою, що як відомо, має свою специфіку.

 

Третій модуль дасть вам можливість засвоїти поняття управління часом як сукупність методик оптимальної організації для виконання поточних завдань, проектів та календарних подій. 

 

Важливо запамятати, що ще донедавна це поняття, зазвичай приписувалося лише бізнесу або діяльності, що була пов'язана з фізичною працею, але з часом термін ТМ розширився, набув більшого сенсу, включивши особисту діяльність, а згодом поєднавши їх у одну систему.

 

Загалом, ТМ не є новим поняттям. Його історія сягає корінням у далеке минуле.  Ще 2 тисячі років тому в Стародавньому Римі відомий мислитель Сенека запропонував розподіляти весь витрачений час на  час гарний, поганий і нікчемний. Поняття ТМ, також, розглядалося у роботах Тейлора, Друкера, Стівена Кові, Пітера Бренса, Девіда Алена, що стали основоположниками цієї теорії. Вони і сформували основне завданням ТМ, що звучить як - підвищення персональної продуктивності шляхом усунення джерел втрат особистого та робочого часу. 

 

Такі відомі люди, як: Аристотель, Сенека, Архімед, Ньютон, Енгельс -  так чи інакше намагалися побудувати систему управління часом ще в далекі часи. Звісно, їх трактати були більш філософськими, ніж менеджерськими, але саме вони стали фундаментальними для подальших наукових досліджень у сфері персональної ефективності.

 

В одному з уроків третього модулю ми дослівно розберемо сучасне поняття - ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ - як спосіб управління часом, такий собі комплекс методик для ефективної персональної організації дня.

 

Важливими елементами цього уроку буде також, вміння використовувати унікальні методи ТМ на державній службі та можливість оптимізувати їх у професійному та особистому житті, надати можливість по-іншому вибудовувати свою професійну діяльність, підвищивши рівень продуктивності та особистої ефективності.

 

Запам'ятайте, що методів ТМ існує досить багато, тому нами буде розглянуто найбільш оптимальні з точки зору можливості використання саме в умовах державної служби, наприклад принцип Парето, матриця Ейзенхауера, АВС - аналіз та інші. 

 

Важливим також є не тільки вміння управляти часом, а й розуміти, що собою являє індивідуальний фонд часу, яка його структура і особливості обліку та використання. Адже весь час життя можна поділити на: 

  • час праці, тобто витрачання розумових і фізичних сил, 

  • і на час відпочинку, тобто відновлення тих самих розумових і фізичних сил. 

Ви переконаєтеся, що вміння правильно збалансувати час роботи і час відпочинку також є запорукою персональної ефективності. 

 

Завдяки модулю, Ви отримаєте можливість ознайомитися із основними рекомендаціями щодо планування робочого часу та методами, які найчастіше використовуються для ефективного планування часу, а також дізнаєтеся про  інструменти, що можуть спростити і полегшити ці процеси.

 

Таким чином, слідування простим і зрозумілим правилам і принципам ТМ, і запровадження його методів у власне професійне та особисте життя, дасть можливість вплинути на персональну ефективність кожного окремо взятого держслужбовця, та в цілому на продуктивність колективу.

 

Підсумковою частиною у роботі по цьому модулю стане тест, який допоможе вам закріпити отримані знання.