Підходи до підготовки та прийняття управлінських рішень

ДРУГИЙ модуль курсу “Розвиток персональної ефективності та управління часом співробітників АВРУ” ознайомить вас з одним із найбільш відповідальних видів роботи, яку в процесі управління виконують керівники та інші посадові особи, а саме сутністю процесу підготовки та ухвалення управлінських рішень.

 

Ця частина навчального курсу розповість про зміст, етапи, методи та інструменти покращення процесу розробки та реалізації рішень і зачепить такий важливий аспект, як - місце людського фактору у процесі прийняття рішень, ухвал та резолюцій.

 

Насамперед, раджу запам'ятати, що кожне управлінське рішення - це вибір однієї з альтернатив впливу на суб'єкт управління, тобто, це свого роду модель, у якій із певного числа варіантів обирається кращий. І, як будь-який творчий процес, він поєднує певним чином тверезий математичний підхід, логіку, психологію, емоції, мотивацію та функціональні обов'язки керівника. 

 

Такий комплексний підхід у реалізації рішень, звісно, відповідає певним вимогам, може супроводжуватися типовими помилками і може мати причини не виконання, тому актуальність і важливість вивчення саме цього уроку є першочерговими.

 

З допомогою розписаних чітких алгоритмів дій і структуризації процесу постановки та ухвалення управлінських рішень ви зможете з легкістю на практиці втілювати вивчене.

 

А чи знаєте ви, що з 40 років минулого століття існують методи та інструменти, які дозволяють використовувати творче мислення, генерувати нові ідеї і тим самим підвищувати ефективність рішень? Ні? Тоді урок, який присвячений розбору найефективніших і найкращих методів прийняття управлінських рішень стане для вас надкорисним. Бо, як казав Фройд: “у звичайних ситуаціях мислення людини визначається свідомістю, в якій панують контроль і порядок, а для подолання психологічної інерції потрібно створити умови для прориву із підсвідомості”, що і доводить використання даних методів на практиці. Оберіть кілька, що найбільш сподобаються вам і щоденно практикуйте для вироблення постійної навички.

 

Один з уроків цього модулю повністю присвячений темі людського фактору, оскільки ефективність виробничо-господарських та управлінських процесів визначається передусім людьми: тими, хто ухвалює рішення, тими, хто забезпечує їхню реалізацію та тими, хто їх виконують. Відношення між учасниками цього процесу базується на людському поводженні, його психологічній сутності, індивідуальності, їх базових і програмуючих властивостях. Простіше кажучи, та згідно багатьох наукових праць, прийняття управлінських та будь-яких інших рішень загалом значною мірою залежить від природи та психіки конкретних людей.

 

А оскільки мислення керівників має деякі особливості, то і вивчення пізнавальних та когнітивних процесів у цьому модулі дасть вам можливість навчитися розуміти причинно-наслідкові зв'язки і різницю у стилі керування.

 

Важливим елементом другого модулю, який варто дослідити і заглибитися у вивчення, однозначно є тлумачення психічних станів та психічних властивостей людей. Оскільки, саме вони лежать в основі реакції особистості на внутрішні та зовнішні стимули і спрямовують людину на досягнення певного результату. 

Не менш корисним буде дізнатися про відмінності між загальнолюдськими та особистісними факторами, феномени їхнього впливу на процес розробки та прийняття рішень, а також відмінності між стилями управління та ухваленням рішень жінок-керівників та чоловіків-керівників, які ви точно помічали в процесі професійної діяльності.

 

Підсумком вашої роботи по другому модулю стане тест, який допоможе систематизувати та закріпити отримані знання.